OY SALUS GROUP AB:N [RAHOITU.FI] LUOTONVÄLITYSPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) koskevat Oy Salus Group Ab:n (jäljempänä "Salus Group" tai "Palveluntarjoaja") [rahoitu.fi] verkkosivustoa ja sillä tarjottavaa luotonvälityspalvelua (jäljempänä "Palvelu"). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin Ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Tiettyjen Palvelun osien tai toimintojen käyttämiseen saatetaan lisäksi soveltaa Palvelussa erikseen annettavia ehtoja tai ohjeita.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Salus Groupin välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Salus Groupin Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Sivustolla ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Palvelu ja nämä Ehdot sekä asiakaspalvelu ovat saatavilla Suomen kielellä. Asiakaspalvelua on saatavilla puhelimitse, sähköpostitse tai [rahoitu.fi] -sivustolta löytyvää yhteydenottolomaketta käyttämällä.

Palveluntarjoaja

Oy Salus Group Ab Y-tunnus 2521965-8
Runeberginkatu 5B
00100 Helsinki
Puh: +358454933200
S-posti: info@salus.group

Palveluntarjoaja on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Palveluntarjoajan päätoimialana on luotonvälitystoiminta eli rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta).

Palvelun kuvaus

Palvelun kautta käyttäjä voi hakea keskitetysti lainatuotteita. Palvelu toimii siten, että käyttäjä tekee Palvelussa yhden lainahakemuksen haluamalleen lainamäärälle ja takaisinmaksuajalle, ja Palveluntarjoaja välittää hakemuksen eteenpäin sen kanssa yhteistyössä toimiville luotonantajille, jotka arvioivat hakemuksen ja voivat antaa sen perusteella lainatarjouksensa.

Palveluntarjoaja ei tee itse luottopäätöksiä, vaan toimii ainoastaan lainahakemusten välittäjänä käyttäjän ja Palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajien välillä. Käyttäjä voi lainatarjoukset saatuaan vapaasti valita sen tahon, jonka kanssa haluaa tehdä lainasopimuksen. Lainatarjouksen saaminen ei velvoita käyttäjää tekemään lainasopimusta minkään Palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajan kanssa.

Käyttäjän tehtyä mahdollisen lainasopimuksen syntyy asiakassuhde suoraan käyttäjän ja luotonantajan välille.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta lähettää käyttäjän tietoja eteenpäin Palvelun yhteistyöluotonantajille, eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta perustella päätöstään tai yhteistyöluotonantajan luottopäätöksen perusteita millään tavoin. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle, mikäli se ei lähetä käyttäjän tietoja eteenpäin, ja jos syynä hakemuksen lähettämättä jättämiseen ovat luottorekisteristä saadut tiedot, käyttäjälle ilmoitetaan tästä ja siitä, mistä luottotietorekisteristä tiedot ovat peräisin.

Palvelu on käyttäjille maksuton, ja palveluntarjoaja saa palkkionsa suoraan yhteistyöluotonantajiltaan, joihin nähden Palveluntarjoaja toimii itsenäisesti pyrkien löytämään käyttäjälle edullisimman tarjouksen.

Palveluntarjoaja voi olla lainan hakemusprosessin aikana yhteydessä käyttäjään puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Palvelun käyttäminen ja rekisteröityminen

Jäljempänä kuvatun käyttöoikeuden saaminen Palveluun edellyttää tietyissä Palvelun osioissa (kuten lainan hakeminen) käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröintiä edellyttävien osioiden käyttäminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja täysivaltaisuutta.

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Rekisteröityessään käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja ja saa alustavan salasanan tekstiviestinä puhelinnumeroonsa. Käyttäjä voi muuttaa salasanan extranet-palvelussa. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Salus Groupiin, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Salus Groupilla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

Hakiessaan lainaa Palvelun kautta käyttäjä suostuu siihen, että lainahakemukseen saatu luottopäätös voidaan lähettää sähköisesti käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä hyväksyy sen, että Salus Group ja luottotarjouksen antaja tarkistaa/tarkistavat käyttäjän luottotiedot Bisnode D&B Finland Oy:n kautta tai muuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja myös luovuttavat käyttäjän tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, ja että käyttäjän ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus. Siltä osin kuin tarkistukset tekee Palveluntarjoaja, käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Palveluntarjoaja voi luovuttaa tiedot tarkistusten tuloksista yhteistyöluotonantajille. Käyttäjän on syytä huomata, että Palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajat eivät lähtökohtaisesti myönnä lainaa, mikäli käyttäjällä on maksuhäiriömerkintöjä. Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa sen yhteistyöluotonantajien lainanmyöntöprosessiin.

Käyttäjä valtuuttaa Salus Group:in tarvittaessa saamaan tiedot luotonantajan tekemästä luottopäätöksestä sekä vastaanottamaan luottopäätöstä täydentäviä tietoja luotonantajilta ja käyttäjän edustajilta, viranomaisilta tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Hakiessaan lainaa Palvelun kautta käyttäjän tulee huolehtia omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimpien elinkustannusten selvittämisestä, jotta käyttäjä voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Vaivaton tapa on käyttää esimerkiksi kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi). Lainan takaisinmaksuaika vaikuttaa lainan kuukausilyhennyksen määrään sekä lainan todellisen vuosikorkoon.

Lainasopimuksen tekemisen jälkeen se, kuinka nopeasti laina maksetaan käyttäjän tilille, riippuu valitusta luotonantajasta ja vaihtelee muutamasta tunnista päiviin. Salus Group ei voi vaikuttaa lainan saamisen aikatauluun.

Peruutusoikeus

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelu ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa lainahakemuksen tekemisestä.

Palvelun käyttöoikeus

Salus Group myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua ja Sisältöä ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Palvelua ja Sisältöä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Sisältöä, ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti annettu siihen lupaa. Jos Palvelu sisältää nimenomaisen mahdollisuuden välittää Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Sivuston tai Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoa tai Palvelua millään tavoin (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, virusten tai muita Sivuston tai Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttavia osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustolle/Palveluun).

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua mihinkään lainvastaisiin toimiin (kuten roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen lähettämiseen tai muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen).

Salus Group ei ole vastuussa käyttäjän Palvelussa julkaisemasta tai välittämästä sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjä julkaisee, toimittaa, lähettää tai välittää Palvelussa vain sellaista tietoa tai sisältöä, johon tai jonka käyttämiseen käyttäjällä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää tällainen tieto tai sisältö Salus Groupille ja antaa Salus Groupille oikeus korvauksetta ja vapaasti luovuttaa tieto tai sisältö Palvelussa kokonaisuudessaan tai osittain Salus Groupin yhteistyöluotonantajille. ja muille yhteistyökumppaneille Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Salus Groupille mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän Sivustolla tai Palvelussa julkaisemaan, toimittamaan tai välittämään sisältöön.

Vastuunrajoitukset

Salus Group pyrkii siihen, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Salus Group ei kuitenkaan myönnä mitään takuita Palvelun toimivuudesta tai sen Sisällöstä, vaan ne tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Salus Group ei vastaa siitä, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Salus Group ei myöskään vastaa Palvelussa välitettävien tietojen tai Sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta. Salus Group varaa oikeuden lisätä, muuttaa, päivittää ja korjata verkkopalvelun sisältöä, ohjeistuksia ja sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Salus Group ei myöskään vastaa sen yhteistyöluotonantajien mahdollisesti tekemistä lainatarjouksista, lainoista tai lainaa koskevan sopimuksen syntymisestä. Käyttäjälle myönnetty lainasumma saattaa poiketa käyttäjän hakemasta lainasummasta.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Salus Group ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä, mukaan lukien käyttäjän Palvelussa välittämä sisältö, taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Salus Groupille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Salus Groupin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Salus Group käsittelee Palvelun välityksellä saatuja ja käyttäjän antamia sekä kolmansilta saatuja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Salus Groupin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Palvelussa käytetään evästeitä (”cookies”) tai muita vastaavia tekniikoita Palvelun käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tietojen, kuten tietojen siitä, milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai miltä sivulta käyttäjä on saapunut, keräämiseen Palvelun ja asiakaspalvelun parantamiseksi ja analysoimiseksi. Salus Groupin evästekäytännössä kuvataan evästeiden käyttöä tarkemmin.

Palvelun immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset (jäljempänä ”Sisältö”), ovat Salus Groupin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Salus Groupille tai sen yhteistyökumppaneille. Salus Group ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Ehtojen ja Palvelun muutokset

Salus Group pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa.

Salus Groupilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Palvelua tai sen Sisältöä, mukaan lukien Palvelussa kuvatut tuotteet tai hinnat, sekä rajoittaa Palvelun tai sen toimintojen käyttämistä tai keskeyttää sen taikka lopettaa Palvelun, sen Sisällön tai minkä tahansa osion tai toiminnon tarjoamisen kokonaan. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Salus Groupilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

Perusteet kuluttajien hakemusten toimittamisesta Rahoitu.fi:n yhteistyökumppaneille ja mitä tietoja kuluttaja näistä perusteista saa

Rahoitu.fi luotonvälittäjänä toimittaa kuluttajien hakemuksia uusista luottotarjouksista sen omille yhteistyökumppaneilleen. Rahoitu.fi:n yhteistyökumppanit tarjoavat kuluttajaluottoja ja mahdollisesti muita luottopalveluita, joista voi olla hyötyä kuluttajille. Yhteistyökumppanit ovat erikoistuneet luottojen myöntämiseen ja/tai muihin luottopalveluihin, joihin kuluttajalla on tarvetta. Rahoitu.fi toimittaa kuluttajien luottohakemuksia sen omille yhteistyökumppaneille, jotka ovat asiantuntijoita kuluttajaluottojen myöntämisessä.

Kuluttajan luottohakemuksesta voidaan välittää Rahoitu.fi:n yhteistyökumppaneille erilaisia hakemuksessa ilmoitettuja tietoja, jotka ovat tai voivat olla tarpeen luoton arvioinnissa ja myöntämisessä. Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi kuluttajan henkilötiedot kuten nimi, osoite, syntymäaika ja henkilötunnus, tulo- ja työhistoriatiedot, asumistiedot, luottotiedot sekä tietoja hakemuksen kohteena olevasta luotosta kuten lainan määrä, lainan tarkoitus, laina-aika, takaisinmaksusuunnitelma ja korkotaso.

Rahoitu.fi:n yhteistyökumppanit voivat käyttää hakemuksessa annettuja ja sen kautta saatuja tietoja ainoastaan luoton tai luottojen arvioinnissa sekä luoton myöntämisessä, eivätkä ne saa käyttää hakemuksessa mainittuja tietoja muuhun tarkoitukseen ilman kuluttajan suostumusta.

Kuluttajalla itsellään on myös oikeus tietää, mitä tietoja hänen luottohakemuksestaan on välitetty yhteistyökumppaneille. Annamme kuluttajalle nämä tiedot niitä pyydettäessä.

Kuluttaja-arvostelut

Rahoitu.fi on varmistanut, että verkkosivuilla esillä olevat arvostelut ovat peräisin kuluttajilta, jotka ovat käyttäneet yrityksen palvelua tai palveluita palautteen keräämistä edeltävän vuoden aikana. Kuluttaja-arvostelut on annettu riippumattomasti ja ne on julkaistu siinä muodossa kuin ne on kerätty.

Vain Rahoitu.fi:n palveluita käyttäneet henkilöt voivat saada sähköpostitse lähetetyn palaute- tai arviointilomakkeen tai muun vastaavan kyselyn, jonka vastaussisältöä voidaan käyttää Rahoitu.fi:tä koskevissa kuluttaja-arvosteluissa ja niiden julkaisemisessa. Lomake tai kysely lähetetään asiakkaalle palvelun käyttämisen jälkeen. Rahoitu.fi voi päättää itsenäisesti, kenelle se lähettää mahdolliset lomakkeet ja kyselyt. Rahoitu.fi voi myös itsenäisesti päättää vastauksena saadun kuluttaja-arvostelun julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä.