Näin horoskooppi vaikuttaa lainoihin. Katso vertailu. - Rahoitu.fi
Näin horoskooppi vaikuttaa lainoihin. Katso vertailu.

Voiko horoskooppimerkki vaikuttaa lainan saantiin?

Rahoitu.fi -palvelun tekemä laina-analyysi paljasti suuria eroja horoskooppimerkkien välillä.

Rahoitu.fi teki joulukuussa 2019 omaan dataan perustuvan analyysin*, jossa vertailun kohteena oli eri horoskooppimerkit. Tarkoituksena oli tutkia löytyykö eri tähtimerkkien välillä eroja lainakäyttäytymisessä sekä lainan saamisessa. Analyysi paljasti, että horoskooppimerkkien välillä löytyi yllättäviäkin eroja.

Ravut hakevat lainaa muita useammin

Kulutusluottojen hakemisessa yksi tähtimerkki nousi selvästi ylitse muiden: ravut hakevat lainaa lähes 40 prosenttia useammin kuin listan häntäpäässä olevat kauriit. Ero toisena tulevaan oinaaseen oli sekin suuri.

Vaikka tähtimerkkeihin perustuva vertailu tehtiin leikkimielellä, ovat analyysin tulokset mielenkiintoisia ja erot yllättävän suuria.

Rahoitu.fi:n COO Johannes Rintaniemi
Härkä 0,99
Jouimies 1,01
Kaksonen 1,01
Kalat 1,05
Kauris 0,87
Leijona 1,01
Neitsyt 0,96
Oinas 1,06
Rapu 1,19
Skorpioni 0,94
Vaaka 0,91
Vesimies 0,98
Kaikki 1,00

Lainahakemusten kappalemäärä eri horoskooppimerkkien kesken. Horoskoopimerkit, joiden luku on yli 1, hakivat lainaa keskimääräistä innokkaammin. Ne, joilla luku on alle 1, hakivat lainaa keskimääräistä vähemmän.

Keväällä syntyneet hakivat pienempiä lainoja

Lainanhakuinnon lisäksi tähtimerkkien välillä näkyi selkeitä eroja myös haettavien lainasummien suuruudessa. Analyysin mukaan suurempia lainoja hakivat etenkin vaa'at ja Skorpionit. Mielenkiintoinen seikka on se, että Kaikki kevään tähtimerkit hakivat keskimääräistä pienempiä lainoja.

Härkä 0,92
Jouimies 0,98
Kaksonen 1,05
Kalat 0,94
Kauris 0,98
Leijona 1,03
Neitsyt 1,02
Oinas 0,99
Rapu 1,00
Skorpioni 1,07
Vaaka 1,08
Vesimies 0,95
Kaikki 1,00

Keskimääräisen lainamäärän eroaminen eri horoskooppimerkkien kesken. Horoskoopimerkit, joiden luku on yli 1, hakivat keskimääräistä suurempaa lainaa. Ne, joilla luku on alle 1, hakivat keskimääräistä pienempää lainaa.

Lainan saaminen ei ole horoskoopista kiinni

Suurempia lainoja hakevat vaa'at ja Skorpionit saavat analyysin mukaan muita useammin myös positiivisen lainapäätöksen. Ilman lainaa jäivät useimmin neitsyet, mutta kovin suurta hajontaa eri merkkien kohdilla ei kuitenkaan esiinny.

Härkä 0,99
Jouimies 0,98
Kaksonen 1,03
Kalat 0,98
Kauris 1,00
Leijona 1,00
Neitsyt 0,95
Oinas 1,00
Rapu 1,00
Skorpioni 1,04
Vaaka 1,04
Vesimies 1,00
Kaikki 1,00

Lainan saamisen todennäköisyys eri horoskooppimerkkien välillä. Horoskoopimerkit, joiden luku on yli 1, saivat keskimääräistä todennäköisemmin positiivisen lainapäätöksen. Ne, joilla luku on alle 1, saivat keskimääräistä todennäköisemmin negatiivisen lainapäätöksen.

Kaksoset saavat halvinta lainaa

Horoskooppimerkki näyttää vaikuttavan myös lainan hintaan. Analyysin mukaan tähtimerkeistä Kaksonen sai lainalleen kaikkein edullisimman koron. Kalleinta lainaa sen sijaan maksoivat kauriit. Keskimäärin kauriiden korkoprosentti oli lähes viidenneksen kalliimpi kuin kaksosten.

Härkä 1,00
Jouimies 0,95
Kaksonen 0,91
Kalat 1,06
Kauris 1,07
Leijona 1,01
Neitsyt 0,98
Oinas 0,96
Rapu 0,98
Skorpioni 0,98
Vaaka 1,05
Vesimies 1,05
Kaikki 1,00

Lainan korkoprosentin suuruus eri horoskooppimerkkien välillä. Horoskoopimerkit, joiden luku on yli 1, makosivat lainastaan keskimääräistä korkeampaa korkoa. Ne, joilla luku on alle 1, makosivat lainastaan keskimääräistä matalampaa korkoa.

Onko horoskooppimerkillä väliä lainamarkkinoilla?

Analyysista voidaan päätellä kaksosten olevan ihanneasiakkaita pankeille, sillä heillä todennäköisyys myönteiseen lainapäätökseen oli kolmanneksi korkein ja heille myös tarjottiin selkeästi keskimääräistä halvempaa lainaa.

Mutta voidaanko analyysin perusteella sanoa, että horoskooppimerkillä on vaikutusta lainan saamiseen tai lainaehtoihin?

Vaikka analyysin tulokset ovat yllättäviä ja mielenkiintoisia, jokaista lainahakemusta käsitellään tapauskohtaisesti. Tähtimerkeillä ei ole lainanmyöntäjän kannalta mitään merkistystä.

Rahoitu.fi:n COO Johannes Rintaniemi

* Analyysi perustuu Rahoitu.fi:n omaan dataan. Siinä ovat mukana kaikki vuonna 2019 tammi-marraskuun aikana Rahoitu.fi -palvelun kautta lainaa hakeneet henkilöt. Muut taustamuuttujat, kuten ikä ja sukupuoli, on analyysista poistettu.

Oletko hakemassa lainaa? Parhaan lainan saat Rahoitu.fi lainavertailulla.

Lisätietoja: info@rahoitu.fi

LUE LISÄÄ:

Haastattelu perustuu todelliseen, palveluamme käyttäneelle henkilöille tehtyyn haastatteluun, joka on anonymisoitu haastatellun yksityisyyden suojaamiseksi